Mindfulness

Mindfulness training is een toegepaste aandacttraining waarbij de focus ligt op de houding, beweging en adem. Het is een manier van "zijn" die persoonlijke betrokkenheid vraagt en oefening om de gunstige effecten ervan te ervaren.

De gunstige effecten van mindfulness training op pijn zijn:

  • Houding en beweging beter waarnemen;
  • Grenzen voelen qua belasting en belastbaarheid;
  • Wijs handelen op dit gebied

Mindfulness is vooral een praktijktraining.

De basis van mindful bewegen is erg eenvoudig: houdt de aandacht bij een van de lichamelijke aandachtsgebieden en als je afdwaalt merk dan kort op wat de aandacht trok om vervolgens vriendelijk de aandacht weer terug te brengen naar het lichamelijke aandachtsgebied.

Om beter geconcentreerd te blijven op houding, beweging en adem is naast concentratievermogen ook een speciale attitude nodig met kenmerken als: rustig observerend, niet reactief, vriendelijk nieuwsgierig en geduldig.

Deze heilzame attitude is voor de meeste mensen nieuw en zal langzaam herkend en aangeleerd worden.

Pas dan wordt ons (babbelende) brein rustiger en beginnen de heilzame effecten merkbaar te worden.

Mindfulness verminderd pijnklachten, stress, piekeren en geeft meer innerlijke vrede en acceptatie van het leven zoals het is.

Wilt u meer informatie over Mindfulness?

Vraag het Jos Jorissen, geregistreerd acupuncturist (NVA) en fysiotherapeut.