Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het observeren, onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 t/m 18 jaar. De kinderfysiotherapeut is deskundig op het gebied van de normale en afwijkende lichamelijke en sensomotorische ontwikkeling.

Omdat bij elke leeftijdsfase bepaalde vaardigheden horen, is vast te stellen of de ontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt. Het kind wordt verwezen naar de kinderfysiotherapeut vanwege (dreigende) problemen in de motorische ontwikkeling of vanwege een aandoening. Het kind wordt onderzocht en zonodig volgt behandeling; soms is een advies voldoende. Rapportage aan en overleg met andere behandelaars en leerkrachten kan een essentieel deel van de behandeling zijn.

De behandeling

De behandeling is erop gericht de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. Dit gebeurt met kindgericht oefenmateriaal waarbij het oefenen zoveel mogelijk spelenderwijs gebeurt, in aansluiting op de belevingswereld van het kind. De ouders worden nauw betrokken bij de behandeling om het kind te kunnen ondersteunen in dagelijkse handelingen. Kinderen met een handicap en 0 - 2 jarigen kunnen aan huis behandeld worden.

In de kinderfysiotherapie praktijk kun je ook terecht voor:

  • vroeg behandeling zuigelingen, zuigelingen met asymmetrieën en voorkeurshoudingen
  • onderzoek en behandeling van sensomotorische stoornissen
  • beoordeling van problemen in de leervoorwaardelijke sfeer met motoriek als uitgangspunt
  • het vaststellen van visuele waarnemingsproblemen en/of oog- handcoördinatie stoornissen
  • schrijftraining
  • het behandelen van orthopedische aandoeningen zoals houdingsafwijkingen, neurologische stoornissen/hersenbeschadiging en luchtwegproblemen

Wilt u meer informatie over Kinderfysiotherapie?

Vraag het Annemarie Altena, kinderfysiotherapeute.