Oedeemfysiotherapie

Oedeemfysiotherapie wordt toegepast bij mensen (volwassenen en kinderen) die een toename van vocht in het lichaam hebben. Deze (vaak) abnormale ophoping van vocht wordt oedeem genoemd en ontstaat als gevolg van een verstoord evenwicht tussen aan- en afvoer van vocht. Dit kan zich uiten in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, een zwaar gevoel, een moe gevoel, een pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

Soorten oedeem

Er zijn verschillende soorten oedeem die door een oedeemfysiotherapeut behandeld kunnen worden. De meest voorkomende soorten zijn:

In het bovenstaande worden drie grote hoofdgroepen onderscheiden, die een oedeemfysiotherapeut kan behandelen. Een volledige lijst van alle aandoeningen en oedemen die door de oedeemfysiotherapeut behandeld kunnen worden, vind u hier. Dan komt u op de site van de NVFL (Nederlandse Vereniging van Fysiotherapeuten binnen de Lymfologie).

Intake

De oedeemfysiotherapeut zal tijdens de intake een uitvoerig gesprek met u voeren, om uw hulpvraag helder te krijgen en de klachten en problemen die u heeft goed in kaart te brengen. Aan de hand van het vraaggesprek en het fysiotherapeutisch onderzoek, zal de oedeemfysiotherapeut u aangeven of er een indicatie is voor Oedeemfysiotherapie en in samenspraak met u een behandelplan opstellen.

De behandeling

De behandelingen door de oedeemfysiotherapeut kunnen uit één of meerdere behandeldoelen bestaan. Hieronder ziet u de meest voorkomende behandeldoelen staan:

 • Het verminderen van de omvang van het oedeem
 • Het verminderen van bijbehorende klachten
 • De progressie van het oedeem tegengaan
 • Vermijden van complicaties zoals huidproblemen
 • Verbeteren van eventuele functiestoornissen
 • Het leren omgaan met oedeem

Afhankelijk van uw situatie en uw hulpvraag zal er door de oedeemfysiotherapeut een passend individueel behandelplan opgesteld worden. De behandelingen kunnen bestaan uit de volgende onderdelen:

 • Informatie/voorlichting geven
 • Massage technieken (manuele lymfdrainage, veneuze drainage, litteken massage)
 • Compressietherapie
 • Lymftaping en litteken taping
 • Ademhalingsoefeningen
 • Bewegingstherapie en fitness
 • Voedingsadvies
 • Zelfmanagement

Aangezien er meerdere disciplines werkzaam zijn binnen het Gezondheidscentrum Enter, is er een nauwe samenwerking met o.a. de podotherapeut, de diëtiste en de medisch pedicure. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van Chronische Veneuze insufficiëntie met of zonder veneus oedeem of lymfoedeem aan de benen/voeten kan de podotherapeut en/of de medisch pedicure de voetverzorging en de begeleiding bij de aanschaf van juist schoeisel met of zonder zooltje verzorgen. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van Lipoedeem en/of mensen met een verhoogd BMI welke begeleiding willen bij het verkrijgen van een gezonde leefstijl, kunnen terecht bij de Diëtiste.

Verwijzing en vergoeding

Om voor oedeemfysiotherapie in aanmerking te komen dient u in het bezit te zijn van een verwijzing van uw arts (huisarts/specialist). Wanneer u geen verwijzing heeft en u denkt wel in aanmerking te komen voor behandeling door de oedeemfysiotherapeut, kunt u ten alle tijden een afspraak maken en dan kan de oedeemtherapeut na de intake aangeven of er een indicatie is voor oedeemfysiotherapie en desgewenst contact op kunnen nemen met uw arts. Oedeemfysiotherapie wordt vergoed uit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraar. Op www.defysiotherapeut.com vindt u een overzicht van alle zorgverzekeraars die fysiotherapie/oedeemfysiotherapie in de aanvullende verzekering hebben opgenomen.

Wilt u meer informatie over Oedeemfysiotherapie?

Vraag het Marloes Hartgerink, geregistreerd therapeut manuele lymfedrainage.