Medische Fitness

Bent u geïnteresseerd in bewegen onder medische begeleiding? Wilt u aan uw conditie werken en zou u een passende begeleiding daarbij op prijs stellen. Fysiotherapie Dorpsplein verzorgt medische fitness. In groepsverband trainen met een persoonlijke begeleiding. Sporten & bewegen onder begeleiding met gezelligheid en plezier! Dat is wat het Gezondheidscentrum aanbiedt. Passende begeleiding voor jong en oud, door enthousiasme en ervaring.

Tijdens het eerste intake gesprek wordt besproken wat uw doel is. Wat wilt u bereiken, wat moet verbeterd worden. Een goede conditietest is hierbij onontbeerlijk. We testen uw uithoudingsvermogen, kracht, lenigheid, vetpercentage en bloeddruk. Aan de hand van deze gegevens maken wij voor u een trainingsschema op maat.

Medische fitness onderscheidt zich van fitness in de sportschool. In de sportschool is er gelegenheid om te sporten en te fitnessen. Bij het Gezondheidscentrum wordt u daarnaast begeleid door een expert in bewegen, die u kan coachen op wat voor u belangrijk, haalbaar en verstandig is. U traint in een kleine groep zodat er genoeg tijd en aandacht is voor persoonlijke begeleiding.

Medische fitness is duurder dan fitness in de sportschool. De prijzen zijn bij ons evenwel aantrekkelijk en marktconform. Bij een medische indicatie en een passende verzekering bestaat de mogelijkheid dat uw zorgverzekeraar (een deel van) de kosten draagt. Deze mogelijkheden bespreken we graag met u.

Ook kunt u bij ons trainen, sporten en fitnessen in een grotere groep. Ook bieden wij trainingen voor verschillende doelgroepen zoals bewegen op de stoel met aandacht voor valpreventie, pittige training voor ouderen met grondoefeningen, fitness met grondoefeningen voor alle leeftijden, sportgerichte trainingen.

Voor nadere informatie kunt zich wenden tot het team van Fysiotherapie Dorpsplein. U bent van harte welkom!

Wilt u meer informatie over Medische Fitness?