Manuele Therapie

Manuele therapie is een specialisatie van fysiotherapie. Het is een behandeling die tot doel heeft de gewrichten beter te laten functioneren en de lichaamshouding en -bewegingen te verbeteren. De behandeling bestaat uit mobiliserende en/of manipulerende technieken alsmede uit het geven van instructies en adviezen.

Een Manueel Therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. De Manueel Therapeut is geschoold in, kent en herkent patronen van complexe problematiek op het gebied van de wervelkolom en de extremiteiten en heeft extra kennis opgedaan op het gebied van wetenschappelijke diagnostiek en therapie, manuele en communicatieve vaardigheden.

Manuele therapie wordt toegepast bij functiestoornissen van de gewrichten, spieren en/of zenuwen. Bewegingsbeperkingen gaan vaak samen met zowel pijn als met het slechter kunnen bewegen van die gewrichten. Dit heeft vaak weer invloed op de houding. Het doel van manuele therapie is aan de ene kant het beter laten bewegen van de gewrichten en aan de andere kant de houding en bewegingen te verbeteren. Hiervoor gebruikt de manueel therapeut een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast.

Indicaties voor Manuele Therapie

Wanneer een gewricht slecht kan bewegen, of als dit pijnlijk is, kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar. Gewrichten functioneren beter en bewegen gaat makkelijker. Voorbeelden van klachten, naast heupklachten, die een manueel therapeut kan behandelen zijn:


Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding fysiotherapie een opleiding manuele therapie heeft gevolgd met een duur van gemiddeld vijf jaar.

Er bestaan vijf erkende opleidingen tot manueel therapeut, waardoor er verschillen zijn in visie en behandelwijzen:

  • Stichting Opleiding Manuele Therapie
  • Stichting Maitland Concept
  • Opleiding Orthopedische Manuele Therapie
  • Stichting School voor Manuele Therapie Utrecht.
  • Gediplomeerde Gespecialiseerde Studie in de Manuele TherapieVrije Universiteit Brussel (GSS).

Werkwijze

In een eerste gesprek zal de manueeltherapeut o.a. vragen naar het ontstaan van de klachten, wanneer de klachten optreden, hoelang de klachten bestaan en wat de klachten doet toe- of afnemen.

Daarna volgt lichamelijk onderzoek waarbij de houding en het bewegen worden beoordeeld en de gewrichten met specifieke bewegingen worden onderzocht.

Op grond van de verkregen onderzoeksgegevens kan een diagnose worden gesteld. Samen met de patiënt zal de manueel therapeut beslissen of er behandeld kan worden of dat de patiënt terug gaat naar de verwijzend arts met een rapportage van de manueel therapeut. De behandeling die volgt zal tot doel hebben de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging in huishouding, werk en recreatie.

Tijdens de behandeling maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueel therapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training.

Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met manipulaties ( volksmond 'kraken'). De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij kan een knappend geluid gehoord worden. De meeste patiënten ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk.

Wilt u meer informatie over Manuele Therapie?

Vraag het Martine Pots, Algemeen fysiotherapeute en Manueel therapeute.