Shantala Babymassage

Shantala massage is oorspronkelijk een vorm van totale lichaamsmassage voor baby’s die in India gebruikt wordt tijdens de dagelijkse verzorging.

babymassage

Shantala babymassage is een liefdevolle ontspanningsmassage. Het is een eenvoudige massage die uitgaat van een respectvolle benadering, is niet moeilijk om te leren en héérlijk om te ontvangen én te geven. Het kan door de ouder/verzorger geven worden en is voor beiden een fijne en mooie manier van contact maken en elkaar liefdevolle aandacht geven!

U laat de baby ervaren: dit ben jij en jij bent goed zoals je bent. Hierdoor schept u een veilige situatie. Dit komt de geestelijke en emotionele ontwikkeling ten goede en versterkt de band tussen ouder/verzorger en kind met de volgende uitgangspunten: De kwaliteit van aanraking, het in volle aandacht zijn en continue contact houden met de ander, het vertragen van uw handelen, het ritme en de herhaling, het opbouwen en afbouwen van contact.

Waar komt de naam Shantala vandaan?

Als dank voor haar medewerking aan het boek Babymassage van de Franse arts Leboyer is de massage vernoemd naar Shantala, een moeder uit de sloppenwijken van Calcutta (India).

Voor wie?

Shantala babymassage is voor iedere baby geschikt en in het bijzonder geschikt voor kindjes die veel huilen en last hebben van darmkrampjes. Ook baby’s die erg gespannen zijn, erg gevoelig zijn of die zich overstrekken hebben zeer veel profijt van babymassage. De baby’s worden rustiger en slapen regelmatiger.

U kunt aan een cursus Shantala babymassage deelnemen als het kindje tussen de zes weken en negen maanden oud is.

Opzet van een cursus

Een cursus bestaat gemiddeld uit vier tot vijf bijeenkomsten van 1 tot 1½ uur. Iedere les verloopt min of meer volgens een vast patroon in een ontspannen, rustige sfeer. Na het uitwisselen van ervaringen wordt de babymassage stapje voor stapje geoefend, waarbij de docente verschillende houdingen en handelingen laat zien met behulp van een babypop.

Door middel van verschillende oefeningen wordt de baby gestimuleerd actief te zijn of juist te ontspannen, wat in het latere leven een nuttige vaardigheid is. Na de massage worden de baby’s weer aangekleed en eventueel gevoed. Onder het genot van een kopje koffie of thee worden ervaringen uitgewisseld, waarna op iedere bijeenkomst een bepaald thema aan de orde komt.

Naast de babymassage en vele praktische tips, staat er in iedere bijeenkomst ook een thema centraal, zoals:

  • Tiltechnieken en het dragen van je kind.
  • Het belang van vertragen en om in rust en aandacht met je baby bezig te zijn.
  • Wat te doen bij darmkrampjes.
  • Kijken naar de reactie van je baby en welke grenzen de baby probeert aan te geven.
  • Lichaamstaal van je kind.
  • Hoe ervaar je het ouderschap?
  • De motorische ontwikkeling.
  • Huil- en slaapgedrag van je baby.

De cursus Babymassage wordt gegeven bij deelname van meer dan 5 kinderen en hun ouder / verzorgende. Babymassage wordt tevens toegepast in de individuele behandeling bij onrustige en huilbaby's.

Voor opgave en meer informatie kunt u bellen met 0547-381781

Wilt u meer informatie over Babymassage?