Therapeutisch elastische kousen

Therapeutisch elastische kousen zijn een medisch hulpmiddel. Vaak worden ze compressiekousen genoemd, aangezien ze gecontroleerde druk geven, zodat de terugstroom van vocht naar de bloed- en lymfebanen gestimuleerd wordt. Op deze wijze wordt oedeem en de gevolgen van langdurig oedeem voorkomen, verminderd of bestreden.

Als Fysiotek-therapeut ben ik gespecialiseerd in het aanmeten van Therapeutisch Elastische Kousen (TEK). Ik kan bij alle bekende en goedgekeurde fabrikanten kousen bestellen, zodat ik de mogelijkheid heb de meest optimale compressiekous voor u aan te meten en te leveren. Ik kan compressiekousen aanmeten voor iedereen die dit nodig heeft. Of u zwanger bent en u heeft last van spataderen, of u bent sporter en merkt dat uw afvoer tijdens en na het sporten niet voldoende is (vaak en langer spierpijn, (terugkerende) shint splint, achillespeesklachten en/of kuitklachten). Maar ook na trombose, bij het post trombotisch syndroom, bij lymfoedeem, chronische veneuze insufficiëntie, lipoedeem, maar ook bij hart- en longproblematiek met oedeem en bij mensen met een verlamming in een ledemaat (CVA, pareses, dwarslaesie).

Na een (uitgebreide) anamnese en een fysiotherapeutisch onderzoek, kan ik bepalen of u direct in aanmerking komt voor TEK. Dit is afhankelijk van u klachten en de eventuele therapie die u hiervoor gehad heeft. In sommige gevallen zullen er eerst enkele behandeling aan vooraf gaan. Wanneer u al TEK draagt, maar ze worden op dit moment door een andere bandagist aangemeten, is dat geen probleem. Het aanmeten, het afleveren en de service kan door mij overgenomen worden.

Vergoeding

Therapeutisch elastische kousen worden vanaf drukklasse 2 vergoed uit de basis verzekering. LET OP: Hierbij wordt eerst uw eigen bijdrage aangesproken. U heeft bij de meeste verzekeraars recht op 2 (paar) kousen per 12 maanden. Dit is afhankelijk van uw aandoening of klacht. Om het vergoed te krijgen heeft u een verwijzing van de (huis)arts nodig. Wanneer u niet zeker weet of u in aanmerking komt, kunt u altijd een afspraak maken en dan kan ik, na intake uw arts een brief sturen wanneer er mijns inziens een indicatie is voor TEK. Wanneer u kousen van drukklasse 1 wilt, of een extra paar kousen in wellicht een andere kleur, dan kan dat altijd en dan zal de rekening naar uzelf gestuurd worden.

Wilt u meer informatie?

Vraag het Marloes Hartgerink, geregistreerd therapeut manuele lymfedrainage.