Veneus Oedeem

Veneus oedeem kan ontstaan als gevolg van chronische veneuze insufficiëntie. Dit wil zeggen dat het veneuze systeem, de aders, niet goed functioneren. Dit kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld; trombose, een verzwakte vaatwand van de bloedvaten, vaatklep insufficiëntie, spataderen (varices). Maar denk bijvoorbeeld ook aan zwangere vrouwen, die door een andere hormoonbalans een verzwakking van de vaatwand kunnen krijgen, met als gevolg: spataderen. Of sporters met vaak terugkerende klachten, zoals; shint splint, achillespees klachten, kuitklachten en veelvuldig spierpijn. En natuurlijk de grote groep mensen met een erfelijke aanleg voor vaatproblematiek.

Alle hierboven genoemde mogelijk oorzaken, hebben als gevolg een verhoogde druk in de aders en hierdoor wordt er vocht en eiwitten vanuit het bloedvat in het weefsel geperst. Er is dus sprake van een (tijdelijke) vergrote aanvoer van vocht.

Hoe kunt u chronische veneuze insufficiëntie herkennen?

Chronische veneuze insufficiëntie kent verschillende stadia en verschillende uitingsvormen. Vaak begint het met milde klachten. Zwaar en moe gevoel en/of jeuk in de benen en voeten, opgezette voeten aan het einde van de dag of bij warm weer, lang staan en/of lang zitten (busreis/vliegreis). Ook de terugkerende klachten bij sporters zijn veelvuldig te wijten aan een verminderde circulatie. Wanneer de afvoer al langere tijd niet toereikend is, kan er oedeem ontstaan in met name de voeten en enkels en onderbenen en zijn er paars/blauwe vaattekening zichtbaar aan de binnenkant van de voet/enkel. Spataderen op de benen kunnen ook zichtbaar en soms zelfs pijnlijk zijn. Verdere stadia zijn gekenmerkt door bruine verkleuringen op de onderbenen, witte vlekken, verharding van de huid van de onderbenen, kleine wondjes en bij het laatste stadium zelfs het open been (ulcus cruris).

Wat te doen bij Chronische veneuze insufficiëntie?

Chronische veneuze insufficiëntie gaat niet vanzelf over. Wanneer er geen adequate therapie gegeven wordt, zal het van milde klachten tot ernstige(r) klachten komen. Wanneer u een vermoeden hebt dat u een probleem heeft met de aders (afvoerende vaten), neemt u dan contact op met uw arts of vraag een intake/advies aan bij uw oedeemfysiotherapeute. Uw oedeemfysiotherapeute behandeld niet alleen de symptomen van de Chronische veneuze insufficiëntie, maar geeft ook advies over houding en beweging en kan u therapeutisch elastische kousen aanmeten en leveren. Waar nodig is er een nauwe samenwerking met de podotherapeut, de medisch pedicure en de diëtiste.

Wilt u meer informatie over Oedeemfysiotherapie?

Vraag het Marloes Hartgerink, geregistreerd therapeut manuele lymfedrainage.